Welkom bij Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel!

 

Geen corona toegangsbewijs

in buurthuizen en wijkcentra

Versie: 2

Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB). Opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, meegelezen door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum: 22 september 2021   

Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is vanaf 25 september 2021 op veel plekken en locaties verplicht in Nederland Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Voor dorp- en buurthuizen/ wijkcentra is het CTB een ingewikkelde maatregel. Het dorp- en buurthuis is namelijk de plek waar sociaal contact plaatsvindt en laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden, maar tegelijkertijd is het ook een gebouw dat juist multifunctioneel ingezet wordt (voor dagbesteding, inloop, horeca en evenementen). In deze handreiking wordt daarom uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de maatschappelijke opvang.

Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

 • de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
 • de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
 • ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
 • de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan plaatsvinden (zonder horecafunctie);
 • bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
 • huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
 • individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
 • ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

De stelregel is dat als er gebruik wordt gemaakt van de horecavoorziening, het een evenement of culturele voorstelling betreft dat van het CTB gebruik moet worden gemaakt.

 

Wat betekent dit voor onze gasten?

                                                 

 • Na 25 september mogen in SCC De Helftheuvel alle georganiseerde activiteiten gewoon doorgaan.
 • Deelnemers aan die georganiseerde activiteiten hoeven bij binnenkomst géén corona-toegangsbewijs (QR-code) te laten zien.
 • Gasten die enkel komen om aan de bar een consumptie te gebruiken, of na afloop van hun groepsactiviteit aan de bar iets willen bestellen, moeten wél een corona-toegangsbewijs (QR-code) laten zien.

U bent dus hoe dan ook welkom.

 

 

Sociaal Cultureel Centrum ‘De Helftheuvel’ is al sinds jaar en dag het ontmoeting- en vergadercentrum, in de directe nabijheid van het fraaie overdekte winkelcentrum, van`s-Hertogenbosch-West. SCC De Helftheuvel is gemakkelijk bereikbaar en biedt voldoende parkeergelegenheid.

Sociaal Cultureel Centrum ‘De Helftheuvel’ is hét bruisende middelpunt van de wijken Kruiskamp en Schutskamp. Dé plek waar wijkbewoners buurtinitiatieven kunnen ontplooien en faciliteren.

De foyer van Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel fungeert als huiskamer en ontmoetingsplaats voor de bewoners van de wijk. Er worden reeds veel activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen.

Zeven dagen per week kun je bij ons terecht voor het huren van zalen o.a. voor vergaderingen, clubbijeenkomsten, cursussen, zakenlunches, koffietafels, repetities, uitvoeringen, tentoonstellingen en nog veel meer. Zowel de inrichting als de technische faciliteiten zijn geheel aan jouw wensen aan te passen.Heb je iets op zaterdagavond in de planning? Laat het ons dan weten, want op zaterdagavond zijn wij op aanvraag geopend.

Heb je zelf ideeën voor een leuk initiatief, wij helpen je graag deze mogelijk te maken.

Neem contact op met onze bedrijfsleider, de heer Peter van de Coolwijk of mevrouw Jacqueline Huiskes, of beter nog kom even praten, de koffie staat altijd klaar.